14.11.13

BERREIBAR ERABILTZAILEAK MARTXAN! / USUARIOS DE BERREIBAR EN MARCHA!

Atzo Berreibarreko 16 erabiltzaile posibleekin lan saioa egin genuen, non gai konkretu pila bat tratatu ziren! Berreibar akzioara pasatzen da!!! oinarri gisa egin den planteamenduaren laburpen bat...
 Ayer hicimos una sesion de trabajo con 16 posibles usuarios de Berreibar, donde se trataro muchos temas concretos! Berreibar pasa a la accion!!! un pequeño resumen del planteamiento que se hace como punto de partida...
BERREIBARREKO 1.FASEAREN DOSIERRA / DOSIER DE LA FASE 1 DE BERREIBAR

7.10.13

HIRIA ETA BESTELAKO POLITIKAK (URRIAK 4/11)

Tabakalerak antolatutako "Hiria eta bestelako politikak" zikloaren barnean Berreibar proiektuaren aurkezpena egingo dugu.

20.8.13

Berreibar Udako Euskal Unibertsitatean

Pasadan Uztailaren 15ean, Udako Euskal Unibertsitateko "Ondare industriala eta parte-hartzea: eredu zaharrak, paradigma berriak" ikastaroan, Berreibar proiektua aurkeztu genuen.

SAKATU HEMEN PROGRAMA IKUSTEKO


11.7.13

NEREA GUINEAREN HITZALDIA

Nerea Guinearen hitzaldia (Co&Art) coworking-ari buruz
Charla de Nerea Guinea (Co&Art) sobre el coworking


9.7.13

ERABILTZAILEEKIN EGINDAKO BIGARREN TAILERREKO AKTA / ACTA DEL SEGUNDO TALLER REALIZADO CON LOS USUARIOS

2013/07/4an jasotako akta

Etorritakoak: Erabiltzaile posibleak eta proiektuan interesa duten pertsonak  (20 bat lagun), M-etxeako taldekideak.

AZALPEN OROKORRA

Tailerrari hasiera emateko Nerea Guinea etorri zen Donostiako Co&Art  (http://www.coartdonostia.com/) espazioko sortzailea eta 45minutu inguruko hitzaldi bat eman zuen, bide batez bertan zeuden entzuleen galderak erantzunez. Hitzaldiaren bideoa hemen:


Ondoren, M-etxea taldekoak Berreibar proiektuaren egoera azaldu zuten aurreko tailerrean jasotako soziogramako informazioan oinarrituz. Horrela azaldu zen garaia heldu dela jada norbere konpromisoa azaltzeko, espazioa biziko duten pertsonen garrantzia aipatuz.
Horrela, azaldu zen, espazioa biziko zuten pertsonek edukiko dutela jarduera puntualak egiten dituzten pertsonek baino erabakitze botere handiagoa, espazioa biziko dutenek gestionatuko baitute espazioan gertatuko dena maila handienean, hortaz, hasiera batean komodoena jarduera puntualak egingo dutenen artean ipintzea bada ere bizitze posizioa oso kontutan hartzekoa dela. Gainera, azaldu zen, inplikatuko diren pertsonen kantitatea jakin arte ezin dela eraikina aukeratu, eraikinak baldintza batzuk bete behar dituelako, horregatik, 2 asteko epea eman zaie proiektuan interesatua dauden pertsonei posizionatzeko. (e-mail bidez azalduko zaie erabiltzaile posibleei argiago azkeneko hau)
Tailer informatiboarekin bukatzeko, azaldu zen nola finantzatuko den eraikina hasierako 4 urteetan, eta instituzioekin dagoen erlazioa.

Azalpen guztian zehar, egin ziren galdera guztiak erantzun ziren Nerea Guinearen laguntzaz.

Gonbidatua txalotu ostean tailerra amaitutzat eman zen.
Acta recogida el 4/07/2013

Asistente: Posibles personas usuarias y personas interesadas en el proyecto, (20 personas aprox), miembros del grupo  M-etxea

EXPICACIÓN GENERAL

Se dio inicio a los talleres con una charla de Nerea Guinea, fundadora del espacio Co&Art de Donosita (http://www.coartdonostia.com/) , que finalizo respondiendo a las preguntas que se iban planteando desde el público. Video de la charla aquí:

A continuación, los miembros de  M-etxea explicaron la situación en la que se encuentra el proyecto  Berreibar  basándose en la información recogida en el sociograma realizado en  el segundo taller realizado por las posibles personas usuarias, se matizó la importancia de que las personas se posicionen para poder avanzar en el proceso.
Se explicó que las personas que habiten el espacio tendrán más poder de decisión que las personas que sean usuarios puntuales, ya que las primeras serán las que mayormente gestionen el espacio y decidan qué es lo que allí va a pasar mayormente, por lo que aunque aparentemente estar en el grupo de usuarios puntuales puede ser lo más cómodo, habitar el espacio es una posición a tener en cuenta. Además de dijo, que hasta saber la cantidad de personas implicadas en el proyecto, es imposible elegir el espacio de trabajo, ya que este tiene que cumplir con ciertos requisitos que tienen directa relación con la cantidad de personas que formen parte del proyecto. Dicho esto, se dijo que las personas interesadas en formar parte del proyecto tienen un plazo de 2 semanas para decidir en que posición participarán en el proyecto. (Esto último se explicará mediante un email, que las personas usuarias recibirán en sus correos)
El taller informativo finalizó con la explicación de como se plantea la financiación del espacio los primeros 4 años, y se habló de en que punto están las negociaciones con las instituciones.

Durante toda sesión, se respondieron todas las dudas que se planteaban desde el público con la ayuda de Nerea Guinea.

La jornada finalizó tras los aplausos a la invitada de las personas asistentes al taller.

28.6.13

HITZALDIA (uztailak 4) - CHARLA (4 julio)


1.LAN SAIOA ERABILTZAILEEKIN / 1º TALLER CON USUARIOS

Bideo honetan ikusgai duzue erabiltzaileekin burututako lehen lan saioaren laburpen bat. Lehen lan saio honen gaia "konpromezua" izan zen.


ERABILTZAILEEKIN EGINDAKO LEHEN TAILERREKO AKTA / ACTA DEL PRIMER TALLER REALIZADO CON LOS USUARIOS

2013/06/4an jasotako akta

Etorritakoak: Erabiltzaile posibleak eta proiektuan interesa duten pertsonak  (25 bat lagun), M-etxeako taldekideak.

AZALPEN OROKORRA

Tailerrari hasiera emateko zirkulu batean jarri ziren etorritako guztiak, eta 3 kolore desberdinetako gometxen bitartez, Berreibar proiektuaren inguruan dakitenaren inguruko balorazioa egin zen (gorria: ezer/gutxi, horia: gutxi gora behera badakit, berdea: prozesu guztia jarraitu dut eta oso argi daukat). Horrez gain bakoitzak zertan lan egiten duen azaldu zuen elkar ezagutza handitzeko asmoz.

Ondoren, tailerraren helburua zein zen azaldu zen, soziograma bat betetzea, non partaide bakoitzak proiektuan  zein lekutan ikusten duen bere burua azaltzen duen. Hori lortzeko, hasierako dinamika bat egin zen, Eguzki sistemaren dinamika. Dinamika honen helburua, proiektuarekin erlazio zuzena daukaten zenbait kontzeptuen balorazioa egitea eta beren arteko erlazioak irudikatzea izan zen, horretarako 4 taldetan banatu ziren etorritako pertsonak, eta  A3 zuri bat , errotulagailuak eta hitz batzuk eman zitzaizkien. Guzti honekin, emandako terminoak erlazionatuz, eguzki sistema bat marraztu zuten. Jarraian taldeka egindako irudi digtalizatuak.


1.taldea.
 2.taldea.
3.taldea.
4.taldea.
Acta recogida el 4/06/2013

Asistentes: Posibles usuarios del proyecto Berreibar (25 personas aprox) y miembros de M-etxea

EXPLICACIÓN GENERAL

El taller comenzó con las sillas colocadas creando un círculo. Cada participante se sentó en una y se hizo la presentación del taller cuyo objetivo era la elaboración de un sociograma

Cada asistente se autopresentó y dijo pegándose una pegatina, qué sabia sobre el proyecto Berreibar (roja: poco/nada /verde: he seguido todo el proceso y estoy muy informad@/amarilla: se un poco de que va el proyecto)

Las personas asistentes  se sentaron en mesas de 5 personas con el fin de crear un sistema solar por grupos. En cada mesa había un A3 en blanco, rotuladores y un sobre con palabras relacionadas con el proyecto. Las personas participantes del grupo debatieron las ideas más importantes y decidieron su colocación en el sistema. Tuvieron también  la opción de escribir  y sumar ideas que no encontraron en el sobre. Más abajo se pueden ver digitalizados los resultados recogidos.

Grupo1:
 Grupo2:

 Grupo3:
 Grupo4:

13.6.13

Berreibar - Pecha Kucha

Berreibar proiektua Pecha Kucha vol.11 aurketu zeneko bideoa

Video de la presentación de Berreibar en Pecha Kucha vol.1112.6.13

28.5.13

ERABILTZAILEEKIN LEHEN BILERA OROKORRA / PRIMERA REUNION GENERAL CON TODOS LOS USUARIOS

2013/05/16an jasotako akta

Etorritakoak: Erabiltzaile posible ugari (25 bat lagun), udaletxeko ordezkari bat eta M-etxeako taldekideak.

AZALPEN OROKORRA

Hasteko proiektuaren aurkezpena egin zen. Proiektuaren helburu orokorrak eta aurrera eramatearen helburuak azaldu ziren. Dosierra ere aurkeztu zen, 0 fasean egindako lanaren ondorioak laburbilduz.

Lan honen ondorioen artean erabili beharreko eraikina hiri zentroa kontsideratzen den gunean egotea aproposena dela zegoen, ez Otaola hiribidean edo haratago, ezta Urkizu bukatzen den gunetik haratago. Helburua proiektu pilotua ikusgarri egitea da. Eduki beharko lukeen tamaina handiegia ez dela izan behar ere ondorioztatu zen, bere berrerabiltze lana garestiegi izango litzakeelako.

Irizpide hauetatik abiatuz, eraikin batzuk aukeratu ziren eta momentu honetan jabeekin lehen kontaktuak egin dira. Oso harrera ona ikusi da beraiengandik eta orokorrean proiektuan laguntzeko prest daudela ikusi da.
Instituzioekin proiektua finantzatzeko lana ere aurrera doa.

ERABILTZAILE POSIBLEEKIN EMANGO DIREN HURRENGO PAUSOAK

Gero erabiltzaileekin egingo diren lanak eta tailerrak kronologikoki nola garatuko diren azaldu zen. Uda aurretik lortu beharreko helburuak eta uda ondoren landuko ziren gaiak azalduz. Proiektua aurtengo abendua baino lehen bermatua egon behar da, baina erritmoa denen gogoa eta inplikazioaren araberakoa dela argitu zen.


Erabiltzaile posible baten iniziatibaz, bertan zegoen jendeak bere burua aurkeztu eta eraikinean zer egin nahi zuen azaldu zuen. Denetarik zegoen, proiektu finkatu eta bermatua zuten taldeetatik hasita, proiektu interesgarri eta onuragarria iruditzen zitzaien eta aurrera eramaten lagundu nahi zuten pertsonetaraino.

Jendearen e-maila ere jaso zen ematen diren pausoen inguruan informazioa jaso dezaten.Acta del 16/05/2013

Asistentes: Posible usuarios (unos 25), representante del ayuntamiento y miembros de M-etxea.

PRESENTACION GENERAL

Se empezó con una presentación general que resumió los objetivos generales del proyecto y su porque. También se presentó el Dossier realizado, resumiendo el trabajo hecho hasta el momento en la fase 0.

Entre las conclusiones de este trabajo estaba la convicción de que el edificio a rehabilitar debía estar en el que se considera el centro de la ciudad, ni más allá de la avenida Otaola ni de dónde termina Urkizu, ya que uno de los objetivos es hacer el proyecto piloto visible. También se concluye que su tamaño no debía ser demasiado desmesurado, ya que los costos de su rehabilitación serían muy altos.

Partiendo de estos criterios se eligieron algunos edificios, y en este momento se han realizado los primeros contactos con sus dueños. El resultado ha sido muy bueno, se ha visto una buena disposición y están dispuestos a ayudar en que el proyecto salga adelante.

La búsqueda de financiación por parte de las instituciones también sigue adelante.

PROXIMOS PASOS A DAR CON LOS POSIBLES USUARIOS

Después se explicó el proceso de talleres y trabajos que se va a llevar acabo cronológicamente, donde se explicaron los objetivos a lograr antes y después del verano. El proyecto debe estar garantizado para diciembre de este año, pero hay que resaltar que el ritmo depende completamente de la implicación y las ganas de los participantes. 


Por iniciativa de una posible usuario, los asistentes se presentaron y explicaron el proyecto que querían desarrollar en el edificio. Se pudo ver de todo, desde grupos con un proyecto empresarial consolidado, hasta individuos que creen en los beneficios generales de la iniciativa y que están dispuestos a ayudar.Por último se recogieron los e-mails de los asistentes para poder así mantenerlos informados sobre los avances.

26.4.13

0 Fasearen Dossierra / Dossier Fase 0

Hona hemen Berreibar proiektuan 0 Fasean egindako lanaren dossierra:Aquí tenéis el Dossier realizado sobre la Fase 0 del proyecto Berreibar:

15.4.13

Berreibar proiektuaren aurkezpena / Presentación del proyecto Berreibar

Apirilaren 18an, osteguna, 19.00etan Portaleako areto nagusian izango den Berreibar proiektuaren aurkezpenera gonbidatu nahi zaituztegu.

Oraindik Berreibar proiektua zer den ez badakizue, jakin, Berreibar Donostiako Arkitektura Goi Eskola Teknikoko ikasle eta irakaslez osatutako M-Etxea taldeak bultzatutako eta Eibarko udalak babestutako proiektu bat dela. Proiektuaren helburuak, hutsik dauden tailerretan ekoizpenerako erabilera duten espazioak sortzea eta ondare industrialaren balioa sustatzea dira.

Proiektu honek, zentzuzko prezio baten truke ekoizpenerako erabilera izatea nahi duten espazioen bila dabiltzan pertsonei eta iragan industriala izan duten arren, egun hutsik dauden eraikinen jabe diren pertsonei lagundu nahi die.

Berreibarrekin, erabiltzaileen beharretara egokitutako espazioak sortu, eta jabeen tailer hutsek sortutako gastua deuseztuz, eraikin errentagarriak sortzea nahi dugu.

Horrela, proiektua, epe labur, ertain nahiz luzean, ekoizpen ekintzak sortu nahi dituzten, pertsona, talde, kolektibo edo elkarteei edo eta, orain inolako aktibitaterik gabe egon arren, etorkizunean eraikin aktiboak edukitzea nahi duten tailer hutsen jabeei zuzentzen zaie.

Interesatua dagoen norbait ezagutzen baduzu zalantzarik gabe luzatu iezaiozu gonbidapen hau.

Eskerrik asko!


Os invitamos a la presentación del proyecto Berreibar, que se realizará el próximo jueves día 18 a las 19.00 en el salón de actos de Portalea.

Por si aún no sabéis de qué trata este proyecto, te informamos de que Berreibar es un proyecto de investigación llevado a cabo por M-Etxea, grupo formado por profesorado y alumnado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Donostia y con el respaldo del ayuntamiento de Eibar. El proyecto tiene como fin crear espacios de uso productivo en talleres vacíos y promover el valor del patrimonio industrial.

Este proyecto quiere ayudar a aquellas personas que buscan un espacio, a precio razonable, donde generar actividad y también a aquellas que tienen en su haber talleres que pese a su pasado industrial, a día de hoy carecen de actividad y han dejado de ser espacios rentables.

Con este proyecto queremos conseguir que las personas usuarias consigan tener un espacio ajustado a sus necesidades, mientras que las personas propietarias, consiguen que sus espacios en desuso pasen no sólo a dejar de ser un gasto, sino también a ser edificios con rentabilidad.

Así pues, el proyecto está dirigido a personas, grupos, asociaciones o colectivos, que generen actividades productivas, a corto/ largo plazo, o incluso actividades puntuales, y a aquellas que sean propietarias de edificios industriales vacíos a día de hoy, pero que no descartan la opción de que sus edificios vuelvan a generar actividad.

Si conoces a alguna persona que podría estar interesada en formar parte del proyecto, por favor no dudes en hacerle llegar la invitación.

Muchas gracias!


6.3.13

Ostiral honetan, arratsaldeko 7etan, Igor Goñik Eibarko historia ekonomikoa eta armagintzari buruzko hitzaldia eskeiniko digu Portalean, Eibarren. Animatu!

Este Viernes, Igor Goñi nos ofrecerá una charla sobre historia económica y armería de Eibar, a las 7 de la tarde en Portalea, Eibar. Animaos!27.2.13

M-etxeako bi partaidek Berreibar proiektua aurkeztu zuten atzo Euskadi Irratiko Mezulariak saioan. Jarraian entzun dezakezue 1ordua eta 8. minututik aurrera:

http://www.eitb.tv/eu/irratia/euskadi-irratia/mezularia/911150/1270178/mezularia-2013-02-26/

15.2.13

Nerea Mendikutek Eibarko hirigitzari buruz / Nerea Mendikute habla sobre el urbanismo de Eibar

Nerea Mendikutek Eibarko hirigitzari buruz hitz egiten du El Diario Vascon:

Nerea Mendikute habla sobre el urbanismo de Eibar en El Diario Vasco:

http://www.diariovasco.com/v/20130215/bajo-deba/modelo-tradicional-eibar-esta-20130215.html

Berreibar eta kitto aldizkarian

Aurreko asteko eta kitto alean Berreibar proiektua azaldu zen. Link hau jarraituz irakur dezakezue ale osoa:

http://www.etakitto.com/docs/aldizkariak/835-alea.pdf

12.2.13

Urtarrilak 31ko hitzaldiak / Charlas del 31 de Enero

2013 Urtarrilak 31an Portalean antolatu genituen hitzaldiak ikusi ditzakezue:

Podéis ver las charlas que organizamos el 31 de Enero en portalea:

Sarrera + Nerea Mendikute - Eibarko hiri garapena Erdi Arotik gaur eguneraManu Fernández - Urbanismo Adaptativo Sentitzen dugu osorik ez egotea / Sentimos que no este completo
Esteka hau jarraituz berak prestatutako powerpointa ere ikus dezakezue bere blogean: link
Podéis ver su powerpoint siguiendo este link: link

Mahai ingurua - Mesa redonda
30.1.13

BERREIBAR_CHARLAS URBANISMO

http://www.diariovasco.com/v/20130130/bajo-deba/charla-tratara-urbanismo-posibilidades-20130130.html

Berreibar tailerrak_2012ko abendua

Abenduan Eibarren egindako tailerren laburpena...eta guzti honi jarraipena emateko, bihar Portalean Eibarko hirigintzari buruzko hitzaldi eta mahai-ingurua, 19,00tan!!! Animatuuu!!!

Video resumen de los talleres realizados en Eibar...y para dar continuidad a todo esto, mañana a las 19,00 en Portalea, charlas y mesa redonda en torno al urbanismo de Eibar!!!Animaosss!!!

 

berreibar tailerrak 2012ko abendua from M-etxea on Vimeo.

25.1.13

Berreibar_Eibarko hirigintza/Urbanismo Eibar

Berreibar proiektuari jarraipena emateko datorren ostegunean Eibarko hirigintzari buruzko hitzaldiak Portalean! Animatu

Para dar continuidad al proyecto Berreibar el jueves que viene charlas sobre urbanismo en Eibar! Animaos!