14.11.13

BERREIBAR ERABILTZAILEAK MARTXAN! / USUARIOS DE BERREIBAR EN MARCHA!

Atzo Berreibarreko 16 erabiltzaile posibleekin lan saioa egin genuen, non gai konkretu pila bat tratatu ziren! Berreibar akzioara pasatzen da!!! oinarri gisa egin den planteamenduaren laburpen bat...
 Ayer hicimos una sesion de trabajo con 16 posibles usuarios de Berreibar, donde se trataro muchos temas concretos! Berreibar pasa a la accion!!! un pequeño resumen del planteamiento que se hace como punto de partida...

No hay comentarios:

Publicar un comentario