NORENTZAT / PARA QUIÉN


Berreibar proiektu irekia da, Eibarko hiritarren parte-hartzearen bitartez sortu eta garatu nahi dena. Horregatik edonork har dezake parte. Proiektu hau aurrera eramateko hiru ajenteren inplikazioa ezinbestekoa da:

- Erabiltzaileak, berrerabiliko den espazioan beraien aktibitatea garatuko duten pertsonak,
- Jabeak, eraikin hutsak dituzten jabeak, hauek berriz ere bizirik ikusi nahi dituztenak eta
- Instituzioak, babesa eman behar diotenak martxan jar dadin


Behin egoera hau bermatua, elkarlan bat garatuko dugu, proiektuak aurrera egin dezan finkatu beharreko baldintzak adosteko, ajente guztiek zerbait eman, baina zerbait ere jaso dezaten, proiektu honekin denek irabaziko dugulako.

Beraz, interesatua bazaude edo parte hartu nahi baduzu, idatzi berreibar@gmail.com helbidera edo blogean inongo konpromesurik gabe, eta zabaldu ezazu interesa eduki dezaketeneen artean.


Berreibar es un proyecto abierto que se quiere crear y desarrollar mediante la participación ciudadana. Por esa razón cualquier persona interesada puede participar. Para sacar este proyecto adelante se necesita la implicación de tres agentes fundamentales:


- Usuarios, personas que desarrollarán su actividad en el espacio reutilizado,

- Propietarios, dueños de edificios vacíos y que quieren volver a verlos con vida e
- Instituciones, que tienen que apoyar el proyecto para que salga adelante

Una vez garantizadas estás condiciones  desarrollaremos un trabajo conjunto para acordar las bases para que este proyecto salga adelante, donde todos los agentes darán, pero también recibirán, porque todos ganamos con este proyecto.


Por lo tanto, si estas interesado o quieres participar, escríbenos a berreibar@gmail.com o en el blog sin ningún compromiso, y difúndelo a quien pueda estar interesado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario