10.2.14

aukera hoberenaren bila!!! en busca de la mejor opcion!!!

Berreibarren lanean jarraitzen dugu, aukera hoberenaren bila!!! Hona hemen urte epe ezberdinetarako egindako planteamenduak!!!

En Berreibar seguimos trabajando, en busca de la mejor opción!!! A continuación planteamientos de diferente duración en el tiempo!!!
14.11.13

BERREIBAR ERABILTZAILEAK MARTXAN! / USUARIOS DE BERREIBAR EN MARCHA!

Atzo Berreibarreko 16 erabiltzaile posibleekin lan saioa egin genuen, non gai konkretu pila bat tratatu ziren! Berreibar akzioara pasatzen da!!! oinarri gisa egin den planteamenduaren laburpen bat...
 Ayer hicimos una sesion de trabajo con 16 posibles usuarios de Berreibar, donde se trataro muchos temas concretos! Berreibar pasa a la accion!!! un pequeño resumen del planteamiento que se hace como punto de partida...
BERREIBARREKO 1.FASEAREN DOSIERRA / DOSIER DE LA FASE 1 DE BERREIBAR

7.10.13

HIRIA ETA BESTELAKO POLITIKAK (URRIAK 4/11)

Tabakalerak antolatutako "Hiria eta bestelako politikak" zikloaren barnean Berreibar proiektuaren aurkezpena egingo dugu.

20.8.13

Berreibar Udako Euskal Unibertsitatean

Pasadan Uztailaren 15ean, Udako Euskal Unibertsitateko "Ondare industriala eta parte-hartzea: eredu zaharrak, paradigma berriak" ikastaroan, Berreibar proiektua aurkeztu genuen.

SAKATU HEMEN PROGRAMA IKUSTEKO


11.7.13

NEREA GUINEAREN HITZALDIA

Nerea Guinearen hitzaldia (Co&Art) coworking-ari buruz
Charla de Nerea Guinea (Co&Art) sobre el coworking


9.7.13

ERABILTZAILEEKIN EGINDAKO BIGARREN TAILERREKO AKTA / ACTA DEL SEGUNDO TALLER REALIZADO CON LOS USUARIOS

2013/07/4an jasotako akta

Etorritakoak: Erabiltzaile posibleak eta proiektuan interesa duten pertsonak  (20 bat lagun), M-etxeako taldekideak.

AZALPEN OROKORRA

Tailerrari hasiera emateko Nerea Guinea etorri zen Donostiako Co&Art  (http://www.coartdonostia.com/) espazioko sortzailea eta 45minutu inguruko hitzaldi bat eman zuen, bide batez bertan zeuden entzuleen galderak erantzunez. Hitzaldiaren bideoa hemen:


Ondoren, M-etxea taldekoak Berreibar proiektuaren egoera azaldu zuten aurreko tailerrean jasotako soziogramako informazioan oinarrituz. Horrela azaldu zen garaia heldu dela jada norbere konpromisoa azaltzeko, espazioa biziko duten pertsonen garrantzia aipatuz.
Horrela, azaldu zen, espazioa biziko zuten pertsonek edukiko dutela jarduera puntualak egiten dituzten pertsonek baino erabakitze botere handiagoa, espazioa biziko dutenek gestionatuko baitute espazioan gertatuko dena maila handienean, hortaz, hasiera batean komodoena jarduera puntualak egingo dutenen artean ipintzea bada ere bizitze posizioa oso kontutan hartzekoa dela. Gainera, azaldu zen, inplikatuko diren pertsonen kantitatea jakin arte ezin dela eraikina aukeratu, eraikinak baldintza batzuk bete behar dituelako, horregatik, 2 asteko epea eman zaie proiektuan interesatua dauden pertsonei posizionatzeko. (e-mail bidez azalduko zaie erabiltzaile posibleei argiago azkeneko hau)
Tailer informatiboarekin bukatzeko, azaldu zen nola finantzatuko den eraikina hasierako 4 urteetan, eta instituzioekin dagoen erlazioa.

Azalpen guztian zehar, egin ziren galdera guztiak erantzun ziren Nerea Guinearen laguntzaz.

Gonbidatua txalotu ostean tailerra amaitutzat eman zen.
Acta recogida el 4/07/2013

Asistente: Posibles personas usuarias y personas interesadas en el proyecto, (20 personas aprox), miembros del grupo  M-etxea

EXPICACIÓN GENERAL

Se dio inicio a los talleres con una charla de Nerea Guinea, fundadora del espacio Co&Art de Donosita (http://www.coartdonostia.com/) , que finalizo respondiendo a las preguntas que se iban planteando desde el público. Video de la charla aquí:

A continuación, los miembros de  M-etxea explicaron la situación en la que se encuentra el proyecto  Berreibar  basándose en la información recogida en el sociograma realizado en  el segundo taller realizado por las posibles personas usuarias, se matizó la importancia de que las personas se posicionen para poder avanzar en el proceso.
Se explicó que las personas que habiten el espacio tendrán más poder de decisión que las personas que sean usuarios puntuales, ya que las primeras serán las que mayormente gestionen el espacio y decidan qué es lo que allí va a pasar mayormente, por lo que aunque aparentemente estar en el grupo de usuarios puntuales puede ser lo más cómodo, habitar el espacio es una posición a tener en cuenta. Además de dijo, que hasta saber la cantidad de personas implicadas en el proyecto, es imposible elegir el espacio de trabajo, ya que este tiene que cumplir con ciertos requisitos que tienen directa relación con la cantidad de personas que formen parte del proyecto. Dicho esto, se dijo que las personas interesadas en formar parte del proyecto tienen un plazo de 2 semanas para decidir en que posición participarán en el proyecto. (Esto último se explicará mediante un email, que las personas usuarias recibirán en sus correos)
El taller informativo finalizó con la explicación de como se plantea la financiación del espacio los primeros 4 años, y se habló de en que punto están las negociaciones con las instituciones.

Durante toda sesión, se respondieron todas las dudas que se planteaban desde el público con la ayuda de Nerea Guinea.

La jornada finalizó tras los aplausos a la invitada de las personas asistentes al taller.